وبلاگ

Our Latest News

استفاده از دانگل EZCast در 800 مدرسه بلژیک

استفاده از دانگل EZCast در 800 مدرسه بلژیک

راه حل ای زی کست پرو در 800 مدرسه بلژیک در طی مدت 3 سال به کار گرفته خواهد شد .

هدف از استفاده از راه حل EZCast PRO استفاده از تکنولوژی های جدید برای افزایش مشارکت دانش آموزان در کلاس است ، بدین صورت که معلم کلاس می تواند بر روی تبلت هر دانش آموز محتوای مورد نظر را انتقال دهد و این اجازه به دانش آموز داده می شود تا نوشته مورد نظر خود را بر روی محتوا بنویسد این کار باعث افزایش میزان یادگیری و به یادآوری مطالب برای دانش آموزان خواهد شد.

 

 

 

Search